MÓN NGON QUÊ TÔI

Những món ăn đậm đà bản sắc và hương vị Việt Nam

BẢO TỒN GIÁ TRỊ
VĂN HÓA ẨM THỰC

ĐỀ CAO KHOA HỌC
DINH DƯỠNG

PHÁT TRIỂN
KINH TẾ ẨM THỰC

Giới thiệu chung

Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu Quốc gia, giai đoạn 2022 - 2024” bao gồm 03 dự án thành phần: Tổng tập 1000 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam; Bản đồ Ẩm thực Việt Nam; Bảo tàng Văn hoá Ẩm thực Việt Nam (Ảo) với ba tiêu chí Bảo tồn giá trị Văn hóa Ẩm thực; Đề cao khoa học dinh dưỡng; Phát triển Kinh tế Ẩm thực.

Trong đó, dữ liệu về món Ẩm thực được VCCA nhận định là nguồn tài nguyên có giá trị, là nền tảng để xây dựng và thăng hoa các dự án, hướng đến mục tiêu cuối cùng: tôn vinh và sử dụng bền vững Ẩm thực Việt Nam.

Tiêu chí đề cử “Món ngon Quê tôi"

Về cơ bản, “Món ngon Quê tôi" là danh sách các món ẩm thực được đề cử bởi địa phương, sau các vòng phê duyệt, kiểm định và bầu chọn bởi chuyên gia, danh sách “Tinh hoa Ẩm thực Việt” sẽ được công bố với hai cấp độ, chuyên gia và cộng đồng địa phương. Các món đã được đề cử trong năm 2022 (421 món) và các món sẽ được đề cử trong năm 2023 sẽ được tập hợp trong "Tổng tập 1000 món Ẩm thực tiêu biểu Việt Nam", đồng thời là cơ sở dữ liệu để triển khai các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của văn hoá ẩm thực địa phương và cả nước, có thể kể đến như sau:

 • Định hình chiến lược phát triển Văn hoá Ẩm thực địa phương;    

 • Hỗ trợ địa phương hình thành bộ sự kiện cùng các hoạt động thúc đẩy phát triển hệ sinh thái Văn hoá Ẩm thực;

 • Truyền thông quảng bá trên bình diện quốc gia và quốc tế nhằm tôn vinh các giá trị Văn hoá, Dinh dưỡng, Kinh tế Ẩm thực hướng đến mục tiêu phát triển Du lịch Ẩm thực địa phương;

 • Hỗ trợ chuyển đổi số các hoạt động Văn hoá Ẩm thực địa phương trên cùng một nền tảng Bản đồ, Bảo tàng Ảo Văn hoá Ẩm thực Việt Nam;     

Tiêu chí đề cử: các món ẩm thực được đề cử nên là những đại diện có giá trị hoặc có tiềm năng ở cả ba khía cạnh: Văn hoá, Dinh dưỡng, và Kinh tế


Mâm cỗ Phương Nam - Miền Nam


Mâm cỗ chay An Lạc - Miền Trung


Mâm cỗ Tết Tràng An - Miền Bắc


Chuyển đổi số Văn hoá Ẩm thực

Toàn bộ chương trình từ “Món ngon Quê tôi" đến “Tinh hoa Ẩm thực Việt" được triển khai toàn diện trên nền tảng công nghệ:

 • Xây dựng & hoàn thiện platform lưu trữ data tập trung về món ẩm thực, nguyên vật liệu theo từng vị trí địa lý;

 • Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu và đề xuất các món ẩm thực, có tính năng cho chuyên gia thẩm định, phê duyệt các món ẩm thực;

 • Hệ thống hoá các quy trình, công cụ quản trị và hoạch định nguồn lực cho việc thẩm định, phê duyệt món ẩm thực cũng như tích hợp việc quảng bá sau khi món ẩm thực được phê duyệt;

 • Xây dựng bản đồ ẩm thực địa phương, kết hợp quảng bá du lịch và trải nghiệm ẩm thực khi đến từng địa phương thông qua hệ thống nhà hàng, quán ăn được thẩm định và gợi ý cho du khách;

 • Xây dựng bảo tàng số cho toàn bộ nền tảng;

 • Phát triển hệ thống gợi ý cá nhân hoá dựa trên hành vi và sở thích của người dùng, giúp họ khám phá các món ẩm thực, nguyên liệu và địa điểm ẩm thực phù hợp với nhu cầu cá nhân;

 • Tư vấn và hỗ trợ dự án trong suốt quá trình thực thi.

Đối tác đồng hành Chuyển đổi số: Công ty Cổ phần Tictag

Thời hạn đề cử món Ẩm thực của địa phương: 30/11/2023

Thời hạn bầu chọn “Món ngon Quê tôi” tôn vinh tại lễ hội Tết Việt 2024: 31/12/2023

Thông tin liên hệ

 • Văn phòng Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam

  Địa chỉ: số 170 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh

  ĐT: 028 38200585 

  Email: info@vcca.vn

 • Chánh Văn phòng/ Giám đốc điều hành đề án

  Ông. Chử Hồng Minh

  ĐT: 0938 541 459

  Email: minh.chu@vcca.vn

 • Điều phối hoạt động Văn phòng
  Bà. Quỳnh Nga
  ĐT: 0908 289 459
  Email: nga.quynh@vcca.vn

 • Điều phối Đề án:

  Ông. Thanh Nguyễn

  ĐT: 0911 339 799

  Email: thanhkai8128@gmail.com