TÍCH LŨY ĐIỂM

Tích lũy nhiều điểm hơn sau mỗi lần sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Đặt phòng tại Imperial Hotel

Prince/Princess: Tích lũy 5% trên thanh toán
King/Queen: Tích lũy 8%  trên thanh toán
Emperor/Empress: Tích lũy 10%  trên thanh toán

Dịch vụ & Ăn uống tại khách sạn

Prince/Princess: Tích lũy 10% trên thanh toán
King/Queen: Tích lũy 15% trên thanh toán
Emperor/Empress: Tích lũy 20% trên thanh to án

Nhà hàng La Serina Seafood

Prince/Princess: Tích lũy 10% trên thanh toán
King/Queen: Tích lũy 12%  trên thanh toán
Emperor/Empress: Tích lũy 15%  trên thanh toán

Dịch vụ Spa

Prince/Princess: Tích lũy 10% trên thanh toán
King/Queen: Tích lũy 15% trên thanh toán
Emperor/Empress: Tích lũy 20% trên thanh toán

Dịch vụ giặt ủi

Prince/Princess: Tích lũy 15% trên thanh toán
King/Queen: Tích lũy 30%  trên thanh toán
Emperor/Empress: Tích lũy 50%  trên thanh toán